FAQs

CAT

– Al TSE hi pot participar tot i tota esportista que estigui capacitat/da de fer front al seu recorregut, federat/da o no.

CAS

– En el TSE puede participar todx deportista que esté capacitadx para hacer frente a su recorrido, federadx o no.

CAT

– L’assistència tècnica està permesa exclusivament als avituallaments i, en un radi de 50 metres d’aquests.

– El reglament del TSE està supeditat al de la FEDME, cosa que en cas de contradicció serà el de la FEDME el que prevaldrà.

CAS

– La asistencia técnica está permitida exclusivamente en los avituallamientos y, en un radio de 50 metros de éstos.

– El reglamento del TSE está supeditado al de la FEDME, lo que en caso de contradicción será el de la FEDME el que prevalecerá.

CAT

– El TSE permet l’ús de bastons, però en cap cas l’organització se’n farà càrrec.
Els bastons només es podran deixar o recollir als avituallaments oficials.

– El reglament del TSE està supeditat al de la FEDME, cosa que en cas de contradicció serà el de la FEDME el que prevaldrà.

CAS

El TSE permite el uso de bastones, pero en ningún caso la organización se hará cargo de ellos.
Los bastones sólo podrán dejarse o recogerse en los avituallamientos oficiales.

– El reglamento del TSE está supeditado al de la FEDME, lo que en caso de contradicción será el de la FEDME el que prevalecerá.

 

CAT

– Per a la retirada del dorsal serà imprescindible portar el dni i en el cas dels federats la tageta federativa.

Per retirar el dorsal dun company caldrà la foto del dni del titular de la inscripció i de la targeta federativa si és el cas.

CAS

– Para la retirada del dorsal será imprescindible llevar el dni y en el caso de los federados la tageta federativa.

Para retirar el dorsal de un compañero será necesaria la foto del dni del titular de la inscripción y de la tarjeta federativa si es el caso.

CAT

El TSE no té material obligatori.

Recordeu, els avituallaments del TSE no disposaran de gots.

CAS

El TSE no tiene material obligatori.

Recordar, los avituallamientos del TSE no disponen de vasos.

CAT

Les autocaravanes podràs estacionar sense problemes en als diferents aparcaments de què disposa Sant Esteve de Palautordera, tots ells gratuïts.

CAS

-Las autocaravanas podrán estacionar sin problemas en los diferentes aparcamientos de que dispone Sant Esteve de Palautordera, todos ellos gratuitos.

 

CAT.

IMPORTANT per intentar reduir tant com sigui possible els residus generats per la cursa, els avituallaments del TSE no disposaran de gots, cada participant haurà de portar el seu propi sistema d’hidratació.
– TSE; nombre total d’avituallaments en carrera, sis més l’arribada.
– Speed Trail; nombre total d’avituallaments en cursa, dos més l’arribada.

– Marxa Popular: nombre total d’avituallaments en cursa, dos més l’arribada.
– Trobareu avituallaments aproximadament, cada 5 km o 500mtrs de desnivell positiu.
– Productes: Aigua, Aquarius, Coca-cola, fruita, fruits secs, gominoles…

CAS.

IMPORTANTE, para intentar reducir en lo posible los residuos generados por la carrera, los avituallamientos del TSE no dispondrán de vasos, cada participante deberá llevar su propio sistema de hidratación.
– TSE; número total de avituallamientos en carrera, seis más la llegada.
– Speed Trail; número total de avituallamientos en carrera, dos más la llegagada.

– Marxa Popular; número total de avituallamientos en carrera, dos más la llegagada.
– Encontrareis avituallamientos aproximadamente, cada 5 km o 500mtrs de desnivel positivo.
– Productos: Agua, Aquarius, Coca-cola, fruta, frutos secos, gominolas…

CA