FAQs

CAT

– Al TSE22 hi pot participar tot i tota esportista que estigui capacitat/da de fer front al seu recorregut, federat/da o no.

– Modalitat OPEN: Cursa oberta a tots i totes els/les participants que ho desitgin.
– Modalitat Copa d´Espanya a Línia FEDME: Exclusiva per als i les esportistes federats/des per aquesta federació o bé per una autonòmica, sempre que tinguin la federativa habilitada per la FEDME.

– El reglament del TSE està supeditat al de la FEDME, cosa que en cas de contradicció serà el de la FEDME el que prevaldrà.

CAS

– En el TSE22 puede participar todx deportista que esté capacitadx para hacer frente a su recorrido, federadx o no.

– Modalidad OPEN: Carrera abierta a todxs lxs participantes que lo deseen.
– Modalidad Copa de España en Línea FEDME: Exclusiva para lxs deportistas federadxs por esta federación, o bien por una autonómica, siempre que tengan la federativa habilitada por la FEDME.

– El reglamento del TSE está supeditado al de la FEDME, lo que en caso de contradicción será el de la FEDME el que prevalecerá.

CAT

– L’assistència tècnica està permesa exclusivament als avituallaments i, en un radi de 50 metres d’aquests.

– El reglament del TSE està supeditat al de la FEDME, cosa que en cas de contradicció serà el de la FEDME el que prevaldrà.

CAS

– La asistencia técnica está permitida exclusivamente en los avituallamientos y, en un radio de 50 metros de éstos.

– El reglamento del TSE está supeditado al de la FEDME, lo que en caso de contradicción será el de la FEDME el que prevalecerá.

CAT

– El TSE permet l’ús de bastons, però en cap cas l’organització se’n farà càrrec.
Els bastons només es podran deixar o recollir als avituallaments oficials.

– El reglament del TSE està supeditat al de la FEDME, cosa que en cas de contradicció serà el de la FEDME el que prevaldrà.

CAS

El TSE permite el uso de bastones, pero en ningún caso la organización se hará cargo de ellos.
Los bastones sólo podrán dejarse o recogerse en los avituallamientos oficiales.

– El reglamento del TSE está supeditado al de la FEDME, lo que en caso de contradicción será el de la FEDME el que prevalecerá.

 

CAT

– Per a la retirada del dorsal serà imprescindible portar el dni i en el cas dels federats la tageta federativa.

– El reglament del TSE està supeditat al de la FEDME, cosa que en cas de contradicció serà el de la FEDME el que prevaldrà.

CAS

– Para la retirada del dorsal será imprescindible llevar el dni y en el caso de los federados la tageta federativa.

– El reglamento del TSE está supeditado al de la FEDME, lo que en caso de contradicción será el de la FEDME el que prevalecerá.

CAT

El TSE no té material obligatori, fora de la mascareta, sempre que aquesta sigui vigent per recomanació de les autoritats competents.

Recordeu, els avituallaments del TSE no disposaran de gots.

Sobre la mascareta avui, dia 12 de gener del 22:

– Per córrer l’he de portar posada? No, aquesta només serà obligatòria al calaix de sortida i si hem de ser atesos pel personal sanitari de la cursa, o bé, en qualsevol situació que no ens permeti guarda la distància social de seguretat.

– El reglament del TSE està supeditat al de la FEDME, cosa que en cas de contradicció serà el de la FEDME el que prevaldrà.

CAS

El TSE no tiene material obligatorio, fuera de la mascarilla, siempre que ésta sea vigente por recomendación de las autoridades competentes.

Recordar, los avituallamientos del TSE no disponen de vasos.

Sobre la mascarilla, hoy día 12 de enero del 22:

– ¿Para correr debo llevarla puesta? No, ésta sólo será obligatoria en el cajón de salida y si debemos ser atendidos por el personal sanitario de la carrera, o bien, en cualquier situación que no nos permita guardar la distancia social de seguridad.

– El reglamento del TSE está supeditado al de la FEDME, lo que en caso de contradicción será el de la FEDME el que prevalecerá.

CAT

Les autocaravanes podràs estacionar sense problemes en als diferents aparcaments de què disposa Sant Esteve de Palautordera, tots ells gratuïts.

CAS

-Las autocaravanas podrán estacionar sin problemas en los diferentes aparcamientos de que dispone Sant Esteve de Palautordera, todos ellos gratuitos.

 

CAT.

IMPORTANT per intentar reduir tant com sigui possible els residus generats per la cursa, els avituallaments del TSE no disposaran de gots, cada participant haurà de portar el seu propi sistema d’hidratació.
– TSE24k; nombre total d’avituallaments en carrera, cinc.
– Speed Trail; nombre total d’avituallaments en cursa, dos.
– Trobareu avituallaments aproximadament, cada 5 km o 500mtrs de desnivell positiu.
– Productes: Aigua, Aquarius, Coca-cola, fruita, fruits secs, gominoles, codonyat…

CAS.

IMPORTANTE, para intentar reducir en lo posible los residuos generados por la carrera, los avituallamientos del TSE no dispondrán de vasos, cada participante deberá llevar su propio sistema de hidratación.
– TSE24k; número total de avituallamientos en carrera, cinco.
– Speed Trail; número total de avituallamientos en carrera, dos.
– Encontrareis avituallamientos aproximadamente, cada 5 km o 500mtrs de desnivel positivo.
– Productos: Agua, Aquarius, Coca-cola, fruta, frutos secos, gominolas, membrillo…

CA