Política de privacitat

A TRAIL SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA treballem per garantir en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra Organització:

 

Informació Bàsica

RESPONSABLE TRAIL SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
FINALITAT:

 1. Prestar la informació o serveis que ens sol·liciti.
 2. Poder enviar les nostres newsletters i realitzar comunicacions informatives i publicitàries dels nostres productes i serveis, fins i tot per mitjans electrònics.

LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat, relació contractual

DESTINATARIS: Administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles TRAIL SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

DRETS: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la següent política de privacitat.

 

Responsable del tractament

TRAIL SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA, entitat amb domicili a aquests efectes en C / Picasso, 26 – Santa Maria de Palautordera.

 

Finalitats del Tractament

En TRAIL SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagi facilitat:

Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i gestionar la publicació de consultes i comentaris i fer un seguiment posterior.

 • Gestionar i controlar la cartera de clients.
 • Gestionar, si escau, el procés de registre de l’usuari en la Plataforma Online.
 • Realitzar, si és el cas, el perfil d’usuari per oferir-li continguts, productes i serveis d’una manera personalitzada.

Valorar i gestionar, si escau, la seva Curriculum Vitae per a processos de selecció que s’adaptin al seu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal.

En aquells casos en què l’Usuari expressament ho consenti, remetre comunicacions publicitàries i informació comercial sobre TRAIL SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA o entitats amb les que tingui establertes col·laboracions a través de convenis, sobre les seves activitats, productes, serveis, ofertes, concursos, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa que pugui resultar d’interès o utilitat a l’Usuari i / o Client.

 

Durada del tractament de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i no s’hagin d’eliminar per ser necessaris per al compliment d’una obligació legal o per a la formulació, exercici i defensa de reclamacions.

En cas que l’usuari retiri el seu consentiment al tractament de les seves dades o exerceix els drets de cancel·lació o supressió, les seves dades personals es conservaran bloquejats a disposició de l’Administració de Justícia durant els terminis establerts legalment per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament dels mateixos.

 

Legitimació per al tractament de dades

La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats 1 a 4 és l’execució de la prestació del servei corresponent.
L’oferta prospectiva de productes i serveis a clients, té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres clients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directa.
No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.
La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.
La base per al tractament dels Currículums Vitae és el consentiment que ens atorga el candidat al realitzar l’enviament del mateix per a participar en processos de selecció.

 

Comunicació de les seves dades

Les dades de l’Usuari, amb caràcter general, no seran comunicades a tercers. Sense perjudici d’això, aquestes dades podran comunicar-se:

 • Les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.
 • Societats amb què TRAIL SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA mantingui convenis de col·laboració per al correcte compliment del contracte de prestació de serveis.
 • Els proveïdors de serveis informàtics, fins i tot serveis de computació en el núvol.
 • Per a l’enviament de newsletters o butlletins de noticies és possible que utilitzem l’eina Mailchimp que pertany a la companyia nord-americana The Rocket Group, LLC. No es tracta d’una cessió de dades sinó que les dades només es faran servir per aquesta plataforma única i exclusivament per a remetre els butlletins. A més, aquesta companyia es troba adherida al protocol Privacy Shield que permet les transferències internacionals de dades entre la UE i EUA.

 

Els seus Drets

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
 • En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en el cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s’escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren a l’apartat “Responsable del tractament” d’aquesta política de privacitat.
 • Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles a www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.
 • En qualsevol cas, per exercir els esmentats drets tenim habilitada la següent adreça de correu electrònic: trailse@gmail.com

 

Dades de tercers

Si vostè facilita dades de tercers, assumeix la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el que preveu l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en l’esmentat precepte.

 

Modificació de la política de privacitat

TRAIL SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA podrà modificar la present Política de Privacitat en qualsevol moment.
La present Política de Privacitat es troba actualitzada a data 20 de setembre de 2018.

CA